Wij geloven in de fundamentele christelijke geloofswaarheden waaronder:

- de Goddelijke inspiratie van de Bijbel en daaruit voortvloeiend haar betrouwbaarheid en hoogste gezag in alle zaken van geloof en leven

- De eenheid van God, van eeuwigheid bestaande in drie personen:
de Vader, de Zoon en de Heilige Geest

- Dat Jezus Christus alleen waarlijk God en mens is;
dat Hij de enige middelaar is tussen God en mensen;
dat de zondaar verlost wordt door het plaatsvervangend sterven van Jezus Christus, en uit genade gerechtvaardigd wordt, niet door werken, maar door geloof in Hem. Wij geloven in Christus” lichamelijke opstanding uit de doden, Zijn hemelvaart en Zijn zitten aan de rechterhand van de Vader, en Zijn persoonlijke wederkomst.

  

 


En dan zult gij de Here uw God zoeken en Hem vinden wanneer gij naar Hem vraagt met uw ganse hart en uw ganse ziel.
Deuteronomium 4:29
 

Lamorinièrestraat 223, 2018 Antwerpen - Tel. 03/454.57.12